Fotoshoots & Corona

Ai, Corona! Wat betekenen de maatregelen voor de fotoshoots? Kan het nog wel doorgaan en hoe dan? Hier lees je alles over shoots bij Photostudio Claudia tijdens deze pandemie.
Update 28 juni 2021
Zeker! Fotoshoots kunnen buiten en binnen ook zeker weer doorgaan! Er is gelukkig nu een hoop meer mogelijk. Ik hou altijd de richtlijnen van het RIVM aan. Ik vraag jullie om het langer van 24 uur voor de shoot aan te geven als jullie gezondheidsklachten hebben. Denk aan niezen, hoesten, koorts, overgeven, diarree, etc.


Los van de Corona regels, houden we ons altijd aan Claudia's huisregels.

Dus...
Jullie zijn nog steeds van harte welkom
voor een fotoshoot!